Figaro

Glatkim Figarom TONDACH Gleinstätten je stvorio modernu vrstu crijepa, koji odgovara i na najveće izazove sadašnje arhitekture. Sa svojom jednostavnošću podržava pravokutne strukture.


Boje: 


Tehnički podaci

Preporučeno letvanje:cca. 36,5 cm
Pomično područje:cca. 33,5 - 37,0 cm
Pokrovna širina:cca. 23,3 cm
Ukupna širina:cca. 27,0 cm
Ukupna dužina:cca. 45,5 cm
Težina/kom:cca. 3,9 kg
Utrošak kom/m²:cca. 11,6 kom (min)
Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem:25°
Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano:30°

Za dodatne upite i informacije molimo pošaljite e-mail: info@ariesgrad.com